ایزی تاکسی به زودی در جیرفت

به زودی ایزی تاکسی فعالیت خود را در شهر جیرفت آغاز میکند و شهروندان گرامی جیرفت هم میتوانند از خدمات ارزان ، سریع و هوشمند تاکسی آنلاین ایزی تاکسی بهره مند شود.

کد اولین سفر رایگان جیرفت : jiroft